Alle billederne har udgangspunkt i menneskers forhold og samspil med hinanden og de mangeartede føleleser, der kommer til udtryk når vi skal leve sammen. Følelser som kærlighed, glæde, misundelse, angst, bekymring, håb og sladder m.m. Til tider sniger der sig let makabre figurer eller dyr ind og de bliver så budt velkomne.

Værkernes titler får jeg "foræret" undervejs og jeg kan således vælge at at styrke billledet i retningen af foræringen. På trods af billedernes titler, som jeg ønsker skal fremkalde associationer hos beskueren, er det dejligt når beskueren ser andre ting og måske har en anden mening end jeg selv.

Mine værker er tillige ofte en skæv, til tider besk, samfundskommentar, som beskueren kan være enig eller uenig med mig i - det vigtigste er dialogen omkring billedet. Langt størsteparten af billederne har 4 cm dyb ramme, der indgår i fortællingen, hvilket imidlertid ikke er muligt at se på fotos. Værkerne indbyder forhåbentlig til fordybelse, da mange, mange ting og objekter umiddelbart er skjulte ved første øjekast. God fornøjelse!"

1 - 2

forside

biografi

galleri

skulpturer

udstillinger

medlem af

kontakt

anne vad holtum

billedkunstner

anneholtum-kunst.dk